Månda 28/2 -11

Hejsannn!!!!
Ida varte jobb 7-16 , mä medarbetarsamtal mä Annelie sista timmen.
Deva skönt attä äntlien blev av , de haju inte blitt av de sista två gångera vi bestämt pga. att ja vatt sjuk.
Daä allti skönt att sättase ner å prata lite ,man hinnerju inte dä annars.
Närja kom hem hade Sanna dammsugt å torkat golv , dä lukta blommor på hela unnervåningen , lite vår liksom.
Vi drack lite kaffe , två gånger, Timmy å Viktoria kom ner en stunn å då fikavi en gång te.
Imorron äre slutvägning på Thomas å min "bantar"tävling , en liten känsla ja har ä attja faktis kommer å vinna.
Men ja tror inte ja gått ner nåt från förra vecka snarare upp lite tyvärr , men ja vaju sjuk sö-ons förra vecka såja hadeju inte ätit speciellt mycke ve den invägningen.
Ida varte en kort blogg , men nu skavi upp i sängen å se en film som Viktoria hade spelat in te oss.
Hejråsådeså!!!!!