Torsda 31/7 - 14

 
Heeeeejjjjjjjrrrrrö ö ö öö ö ö öö! ! ! !! ! !!! ! ! !! 
Ida visare också på regn fastän dä inte komme ner nåt , menreklart , skogsröjets "öppet hus" äju ikväll sådå blireväl regn , men hoppas inte.
Ha kört sörmlann ( Vingåker-Katrineholm - Flen-Hälleforsnäs-Flen-Katrineholm) ida , många mil blevre , men ida vare inte så många matter , ja tror attäva snudd på minst antal somja kört ut , men milen görju att dagen går ändå.
Fint väder harevatt hela dan , även omre kanske vart lite svalare ( bara 23-26 grader).
 Igår firaviju Izabella ( en dag efter) ådå varte däho ville te midda , åja va gla fördää , färeva jättegott.
Kycklingkebab åså fylldevi ut mä vanli tacos också för de som ville ha.
Sanna hade förberett allt innan ja kom hem utom å steka maten sådä tacka manju för.
 Mamma å Pappa vaju här å fira åvi satt inne i L-E-C å käka , ett mycke annvännbart rum varteju iallafall av det.
Pontus va å byggde på grejer te Skogsröje så han kom allri .
Ja ha sluta mä å lägga i brö eftersomja spiller så mycke oftast då , menja brukar äta ett brö breve.
Å Mamma å Pappa verkar tycka attä ä gott de också , men somrom sa igår de göretju inte så ofta hemma sådå äreju bra att de kommer hit ju.
 SnyggSanna gjorde fyra tallrikar igår , synn bara attä ä så olika hur mycke unga äter från da te da.
Ja haju skrivet förr , menja skulle kunna tänkamä å bara va mä Sanna jämt , Älskarna så mycke , menre klart ingen inkomst på det antarja.
 Unga fick sitta vere lilla borde förvi skulle se omrom ändå spillde så mycke somrom gjort de senaste gångera härinne. 
Blirju faktis fläckar på golve närom tappar åman missar å ta uppet direkt.
Snart ha Sanna haft 2 av sina tre vecker åHo kanju knappast klaga på vädre iallafall , eftersomHo som ja gillar sol å bad.
 Attans så vackra dehär små liven blitt , årom vartju inte fulare av attja gick överom mä blomsprutan ida.
Menre äju som mä Sanna hur vacker som helst , men närho kommer ut ur duschen åhar små små vattendroppar över huden , ja då äHo ännu vackrare.
 Nu avslutar ja dahär för nu kommer Sebbe mä familj (trorja) åså Håkan , ådå villjaju inte sitta å skriva blogg.
Sen skavi gå bort å kolla på skogsröjområdet.
Hejråpåersålängerååå!#"!"!#"!#"!#"!#"!#!"#