Freda 30/1 - 15

 
Heeeeeeeejjjjrrrrrrrrrr ö ö öö ö ö öö ö ööö ! ! !!! ! ! ! !! ! ! !! ! !!
 Som vanlit de sista daga , men bara ytterst lite snöfall , annars väldit blannat väder ju.
Vivaju i Örebro ida , å som vanlit va Björn väldit sjysst å visame saker som vi inte hade på lappen men som kanske skulle komma framöver.
Ida hämta Martin å Micke de annra två nya bila ( sebbe hämta en igår)  från jönköping , men de hannju inte komma tebaka innan ja åkte hem även omre vart en del övertii för mig ändå.
Ja satt mä lite karter å satte in såna som Björn hade haft i min pärm såja harom samlade , ja misstänker attja kommer ha å göra ändå ett tag framöver.
Örebro slott från därvi parkat närvi lämna matter , men kolla på namne på parken , så heterju min kusse Annelie i efternamn , unnrar omdä har nåt sammbann.
Syns kanske inte så bra på detta kort men deva en hel del vatten i rörelse runtomkring slotte , devart inge bättre kort men deva en de trään ivägen , åvi jobbaju såja tog bara ett i farten närja vart färdi mä en kunn lite före Björn.
Tänk va många människor man träffar å fattar tycke för åsen blire antaglien inte mer mä dä , nu senast Björn somja tycker ä kanon.
Men även annra , om man tänker ända från barndomen vidare genom skola , gymnasium , lumpen ( ja dä fanns faktis en tii dåreva obligatoriskt) olika jobb åså.
Som exempelvis lumpen , man träffa kanske 15-30 st möjlia kompisar som man umgicks å trivdes väldit bra med unner ca 7 månar ( för min del) sen muckar man å allt bara tar slut..............................
Då äju givetvis frågan äre värt å träffa 3-5 riktit nära vänner för att bara förlorarom efter ca ett halvår , elle hademan mått bättre av attä allri hade hänt.
Nu fårmanväl verklien hoppas attman allri blir av mä sin "Livskamrat" , för dä trorja på fullt allvar skulle va omöjlit å koma över.
Om man trivs mä sitt liv så gällere å vårda dämanhar å verklien uppskatta det , annars kan även den bästa relationen gå sönner i kantera å till slut falla helt isär.
Å även den minsta sprickan ä ändå en spricka som förstör helheten.
Tänk på det.
Nu Galliano hot shot , sen Hästenmatch.
Hejråpåersålängeråå!"#!"#!"#!"!#"!#