Freda 30/6 - 17

Heeeeeeeeeeeeejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjrrrrrrrrrrrrrrö ö  ö ö öö ö öö ö öö ö ö ö öö ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! !! !! !! 
 Ida hare blåst en massa ,såmycke såman knappt ens tänkt påre annra vädre , menre havatt iegnmulet iallafall.
Å nåra stänk hare också komme ner , men mer sådär attman kännert på bar hud än attman ser nåra droppar på altan.
 Dessa fyra små torkade kantareller va vaja hitta på mina två första ställen , allså dit ja skulle åka bara förå "hämta" lite kantareller till en macka.
Ja hadeju sett annra på fejjan ( jävla fejja) lägga upp attom hittat , om inte mängder så iallafall en hel del kantareller.
Så när Sanna va väg må småunga på fotbollscup som Isak skulle vamä i så tänkteja att då kunneja ta bilen å hämta svamp te mina macker åså kunneja göra annra te Sanna som inte gillar svamp.
Menreva iallafall skönt å komma ut i friska luften , åre vartju en hel del gående också , även omja tog bilen te skogen.
Deva hela tiin sådär såman nästan kunne väntase en skur elle två , menja klaramä.
Å enda fördelen ja kunne komma på mä blåsten vaju attja slapp mygg å knott iallafall.
Iallafall tillsja gick in i skogen fördå vartja biten direkt.
Hadeväl vart värt omja komme hem mä en massa svamp , menre vartju inte så ju.
Ner mot där stigen från "stampen" kommer ut , åja har fortfarande svårt å orienteramä efter attom hugge ner skogen.
Men ändå på nåt konstit sätt så äreju fint ändå , även om himlen varken va blå elle full av "luddia" å fina moln.
Häruppe hadeja ett kanonställe förr , menja äju inte så dum attja trodde dä skulle växa nån kantarell på kalhygget , menja tänkte attä kanske fanns nåra mot skogskanten , men inte.
Å på kalhygge ä inte flipflopdojjer rätt dojjer , deva rent ut sagt fel dojjer.
Sen bara föråfå nåra bilder te bloggen stannajate nere ve Östjuten å tog ett kort bort mot en annan sida av sjön.
Likadant där , attä inte ä lika fint när solen vägrar visase.
Men lite sugen på å fiska blirjaju iallafall , deva längesen ,, åja har förmä attäva riktit kul.
Ja fårväl pimpla lite i lårviken förå släcka dä största behove.
Iallfall hittaja dessa på ett ställe , Sanna gillarju inte svamp somja skrev ( he he he skrev he he ) sådå vartju alla te mej , ojojoj hur skulleja orka.
Skämt åsido , ( konstit utryck) lite fler hadeju inte skadat.
Såre fick bli till å åka in te konsum på hemvägen , ja dit skullejaju ändå förå köpa köttbullar å röbetsallad te Sannas macka.
Å nåt ja inte fattar , men allså daä billiare kilopris på färska champinjoner än champinjoner på burk , allså ordinariepris , men men , så kanskere ä överallt , åja äju bara gla för det , å för en hel del annra saker mä för den delen.
Såhär vart mina macker , Sannas vart likadana om man bara tar dään svampen å lägger te en massa mer köttbullar å röbetssallad.
Deva riktit gott , Sanna å unga komju hem mellan Isaks två matcher , såre vart som lunch , menja ä fortfarande rätt mätt faktis.
Ånu ha Sanna å unga komme hem även från den annra matchen som va i torstorp , den första va på grosvad , egentlien äre inte hans lag , men de fick inte fullt lag såhan å nåra annra fick fylla ut omrom ville.
Så han har matcher imorrn åpå sönda mä , men då ska inte Sanna skjutsa.
Nu blire fredasmys , vi fårse omre även blir schill , men en öl elle två blireju iallafall, å imorron blire FEST , ska bli riktit kul.
Hoppas att regnet hållerse borta även från Bråvalla.
Hejråpåersålängerå!#######!###!##!#