Onsda 31/5 - 17

Heeeeeeeeeeeejjjjjjjjjjjjjjrrrrrrrrrr ö ö öö ö ö öö ö ö öö ö öö ! ! !! ! !! !! !! !! ! ! !!! ! ! !! !! ! !! 
 Ännu en da i soffa , men nu ha iallafall Sanna komme hem såvi ha sett film ihop i soffa , roliare än å ligga här själv å glo unner tiin som Sandy kollar barnprogram.
Imorrn ska iallfall Sndy få gå te förskolan , såho får leka avse lite + att ja iallafall nu mot eftermidda ha kunna gått lite ( mä hjälp av käppen) å tillåmä satt på kanten av en stol närja åt mat.
 Färdibredda macker , kaffe i termos  , "godistomater" åså nyinköpta värkisar mä påskrivet såja inte tar för många, Unnerbar Fru man har.
Detta vare som väntamä närja kom ner imorse, + attHo gjort ungas macker såja inte skulle hallsitta å skäramä i fingre igen då.
Annars vare värr i ryggen imorse , men nu äre som igår eftermidda , såja hoppas deha vänt igen å ä ännu bättre imorrn , känns somre sitter längre ner ( mot rumpan) ida , så kanske kommere ut den naturlia vägen imorrn , såja kan spola bortet.
 Ja tog min käpp å gick bort te bakre altandörrn föråse omre fanns nåt åta kort på , menre vaju bara grått i stort sett.
Men närman lega hela dan å läst tining å glott på tv , så äre nästan ett måste å försöka gå upp å röra påse mellan filmera , även om Sanna satt breve.
 Dä gickju inte speciellt fort , men huvusaken vaju att ja inte orkar å bara ligga still , liksom kliar i kroppen.
Å just försöka gå saju inte sjöterskan nåt om , sitta däremot vaju minnre bra , så ligga åså försöka gå äväl ingen fara.
Men utan käppen gåre nästan inte framåt meraä ryggen allså , inte åldern , inte än.
 Tänk åha Henne som sin privata sjuksköterska , då hadereju iallafall vatt bra mycke trevliare , menHo måsteju jobba.
Men som sagt ida havi iallafall sett 1,5 film ihop, man får va gla för det , för imorron blirHo sen + att Sandy ska te förskolan.
Men men dä finnsju "En plats i solen , vintersol" på via play somja kan se.
Hmmm , devaju inte mycke å skriva om ida men daäju så det blir ju.
Hejråpåersålängerå"#!"#"!#"!#!!!!##!####!#!#!#!#!#