Tisda 28/1 - 20

Heeejjjjjjjjrrrrrrröö ö öö öö ö öö! !! !!
När Hästa 🦄 förlora å Viktoria 💓komme, gickvi in i baren för å hitta på nåt kul. 👍
Devart pilkastning 🎯 å Killer. 🙂
Ja lyckades mä konststycke att göra en "Robin Hoodare" 💪💪 asså kasta två pålar i/på varann. 🙄
Men tyvärr inte på "mitt" nummer, men lite fränt iallafall. 😄. 
Å Sami kasta mitt i prick 🔴, men inte heller han skulle ha dä han träffa då. ☺️
Ricky 💓 fick va mä en liten stunn iallafall, Sandy 💓 vaju hos Evelyn 💓 å vart ompysslad. 🥰
Devart rätt sent, vicket kändes i kroppen på söndasmorronen. 😩Efter attvi kört nåra omgångar bytte vi å börja köra "klockan" ⏰ iställe. 🤩
I söndas firavi lilla Sandy 💓 en da i förväg. 🎉
Vi vart 22 Pers. 👍
Devart en hel del paket å öppna för "lillflicka". 🤗
Å somja fatta så vartho väldit nöjd mä vaho fick. 👏
Sanna 💕 å Sandy va inne i stan i lördas å gick in på maxi så Sandy fick välja 2 tårter 🎂🍰 till sitt kalas. 🥳
#Justdäja, om daä nåra nya läsare 📰 äre no dax att skriva igen, att jag skriver så somja pratar (talspråk).#🙂
Åhär står 21 Pers upp å sjunger  🎶🗣️ för Sandy. 🎉
Vi börja mä å äta korv å brö 🌭🌭 sen varte födelsedasfika. 😋
Igår fylldeju Sandy 8 år, 🎉 sådå fickho lite fika i sängen. 🛏️
Men eftersom deva vanli varda så varteju å vänta mä ytterliare firande till eftermidda. 😄
Igår efter jobbe så kom Veronica å fira Sandy. 🎊
Årevart en massa trevlit prat som vanlit. 😍
Ådå passa även vi på å gena "våra" paket 🎁🎀🎁, deva inte nåra dyrare saker eftersom vi ska ut å resa. 🛫🏖️
Både igår, ida å imorrn haja/skaja va på online, vicket betyder att ja får gå mycke. 💪💪💪💪
Hejråpåersålängerå "':) *," =) @_#,👏👏👏