Onsda 31/3 -10

Hejsansa!

Ida blire inte så mycke dagsfärskt.

Ja jobba 10-20 å Timmy åkte med hem för han hade tränat.

Den här fantastiska tjejen kom ja hem te , den som väntar….. brukare  de  ju heta  , men ja vill verkligen inte vänta  , ja vill ju va me henne hela tin.

Ska berätta en sak som hänt på jobbet för nåra år sen å de ä helt sant.

De va en da när ja jobba i fastfooden (korvkiosken på maxi)-

De va rätt så lite folk just då när en mamma me två barn ( pojke ca 6 år å en flicka ca 4 år) kom fram å skulle beställa.

Pojken ville ha en meny 6 (korv i baguette) å flickan kunne inte bestämma sig.

Mamman blev mer å mer stressad eftersom kön växte bakom dem.

”-Vill du ha korv i vanlit brö eller i baguette .”  Frågar hon dottern.

Men tjejen vet ju inte va en baguette är för nåt , å kön fortsätter att växa därbakom.

Då säger mamman högt å tydlitgt.

”- Kan du visa baguetten för flickan?”

Jag gillar att skämta med kunderna men den här gången höll ja faktis god min å visa baguetten.

Saker jag kunnat svara : Javisst kan ja visa bagetten , men sist ja gjorde det fick ja sitta på kåken för förargelseväckande beteende.

Eller: Ja visar den bara för min flickvän.

Allt finns faktis i den här boken , på sid 23 även om det står lite fel i den men så är det i alla fall.

Hejdå på er så länge.