Torsda 30/8 - 18

Heeejjjjjjjjrrrrrrröö ö öö öö ö! !! !!
Inatt närja åkte hemifrån så vare faktis 14 grader varmt. 😋
Skönt attä ä lite varmare igen, men daäju stora skillnader bara från dygn till dygn. 
En ölannstok 😜 som växer runtomkring därja sitter åhar mina raster på jobbe. 
Ja älskarju moln å sånt ju. ☁️⛅☁️
Å ida närja åkte hem så vare faktis lite blått mä också. 
Imorron har Ricky (Vidar) namsda, såja va i tre affärer innan ja hitta en present. 🎁
Devart grejer för 750:- 🤨, även om Rickys present bara gick på 69:-.
Närja kom hem så hämtaja unga, å givetvis komja precis närom åt mellis, å Ida vare pannkaker. 
Inte ett dugg "arrangerad" bild. 📸
Ja gick å lamä å vila på soffa, å unga gick te kompisar. 
Ida varte rester, åså skarja te en grönsallad. 
Sanna åja satt ute å käka i paviljongen. ⛅
Inte split, men ändå varmt å skönt. 
Nu varte åta den sista av tre smörgåstårtsbottna somja fick närom prova en ny skärmaskin på jobbe för nåra månar sen. 😛
Ja gjorde två olika röror te mellanrummen å ska dekorera på lörda morron. 🥞
Hejråpåersålängerå'' ::**,, **'' '👋👋👋