Torsda 31/5

Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeejjjjjjjjjjjjjjjjjrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ö ö öö ö öö ö öö öö ö öö ö öö ! ! !! ! !! ! !!  !! ! ! !! !
 Ida blire en te blogg mä mycke bilder från raggaröje , de vaju somja skrev ien tidiare blogfg, så att Ricky fick ha lilla kamra åta kort mä , omhan va rädd om den.
Åre vahan, han hade tage över åtti bilder , åhär kommer nåra avrom.
Men dä blirju inte så mycke text , för somja skrev då så kan jaju inte såmycke om bilmodeller åså , ju.
Detta vet ja iallafall attä ä en Corvette , assnygg tycker ja.
Å att detta ä en gammal brannbil sermanju också , även omja inte vet märke.
Detta ä no corvettens motor trorjamä se.

Sanna äju nere i Valdemarsvik ida å kollar på Isaks fotbollslag som har match där ikväll , annars kunne Ho säkert rättamä , menja tycker iallafall att denna påminner om en bil som Sören å Lena (Svärförällra) hade för nåra år sen.
Lite "öppenmotorhuvbild".
Oj oj , serväl skapli ut , elle.
Jaha , en av Rickys favvobilar omja fatta rätt , han äju också mä Sanna ner te vika.
Samma bil , annan bild bara.
Sandy åja va hemma , ja skaju upp tidit å ska läggamä snart , åså orkar ja inte sitta å åka bortåt arton mil i värmen , skönt åva hemma mä , får kolla på hemmamatchera iställe.
Lauri kom också upp å kolla läge , dock inte ien raggarbil.
Tror detta va en av Peddas bilar , han har flera stycken hemma , men valde denhär denna gången.
Bilar , å i bakgrunn dungen där Bla. Lasse å Kerstin campa.
Detta ä på vägen upp mot folkets hus , ja tror attä stog attäva typ 200 bilar , menja vet inte hur många deva , 200 känns i överkant.
Men många bilar vare iallafall.
Här en bil mä släpkärra å flak , men för fin föråha å köra skräp i.
Å faktis , en å annan MC fanns på plats också.
Å äntlien fick Isak se lite fina bilar , han vaju i stan på första maj , men då fickan inte se nåra före va ingen som föllde mä.
Men Mamma ( som vanlit) fixa så även det intresset hålls vid liv.
Sören hämtaju lite senare såvi kunne gå ett varv mä unga först ,ju.
Denhär fronten sågju lite tuff ut.
Nu skaja gå upp å läggamä å läsa åsen sova , fårse omja vaknar te när Sanna kryper ner.
Annars äreju freda mä allt va dä innebär imorron.
Hejråpåersålängerå"#!"!##"###!"#!"#!"#!"#!"#!"#!