Sönda 18/8 - 19

Heeejjjjjjjjrrrrrrröö ö öö öö ö öö! !! !!
Hmmm, 🤔 fortfarande från i torsdas. 😄
Efter attvi vatt hos Timmy för en "gångare" ( hmm borde kanske heta "cyklare") så cyklavi upp te pizzan 🍕 å beställde in/ut mat å dryck. 😋
Sanna 💞 fick samtal 📞 från en säljare. 🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️
Å gissa vad, han ville allri sluta försöka övertala Henne te å hannla. 🙄🤨😕😤
Närvi kom hem igen så återupptog Sanna 💞 bugglektionera mä familjen. 💃🕺
Å en del ä mer lättlärda än annra.🥰
Å "barbatjock" släppte också loss lite grann. 🤭
En av fördela mä å börja jobba igen, ge faan i allt småätande. 🍔🥪🌭
Å en del ville knappt dansa alls. 😍
Men dä behövsju inte, bara man har kul. 😂
Men näreva dax för en gammal företee'lse va alla på iallafall. 👍
Midnattsdopp, mä bygglampa å musik. 🎶🎵💡🕯️
Alla fem bada, ådå ska vi komma håg attä bara va 15 grader i vattnet. 
Devart inte så lång stunn, men Gyllene Tiders "Chrissie" å nån mer låt hanns iallafall mä. 🤗
Å eftersom Sanna 💞 va snäll å tog kort 📸 påoss annra så fickHo ta en selfie påse så Homä kom på kort. 
Å så vare lite mer dans.💃🕺
Klocka vart rätt mycke innan vi kom i säng. 🛌🏻
Men kul hade vi. 😄😄
Så fredan vart lugn, å tur hadevi mä vädre också. 🌤️🌞🌤️
Såre vart å sitta på L-P-R, iblann i sol å iblann i skugga. ☺️
Men näreva som varmast doppase både Sanna 💞 åja. 🥰
Hejråpåersålängerå"'" =) "*,, *%/' :👋👋👋