Lörda 31/8 - 13

 
Heeeeejjjjrrrrrööö ööö  !! ! ! !   !!!!!!!!!!!!!!!!!!  ! ! ! ! ! !
Klocka ä 18,35 åre ä 18,3 grader ute å 20,8 grader inne  å ida hare vatt finemangväder , ok då precis när Sanna skulle åka så kom de en skvätt men deva så lite såre inte märktes , iallafall inte mycke.
Ja hade i vanli orning lite ont i ryggen imorse , sådå närja skulle smygamä ner ve hallåttatiin så föllde Sanna mä , å bägge småtrollen vaknaju givetvis.
Såre vart mysfrulle på 4 iställe för 2 ( å 4+2 blirju sex , hmmm) .
GRATTIS lille Vidar på namnsdagen , tror inte Ricky ens fattar attan har namsda ida.
 Igårkväll närvi satt härute i Lilla El Cenador så varte reklam för en känder hamburgerkedja , å Sanna bara ååhh vaja ä sugen på det.
Å strax efter så bestämdevi attvi skulle in ådå frågaja Sanna omho kunne plocka in dä som stog härute å bara gick in.
Ho sågväl inte helt nöjd ut men gjordet ändå , däho inte visste då va attja spran ( ?) ut i köke å gjorde iorning dessa 1,5 burgarna , devart 1åenhall kycklingburgare mä ost å annat gott , vi fick likadana , mären skillnaden att på min vare även jalapenjos.
Ho vart helnöjd , åja gör vasomhelst för denna kvinna somja Älskar mer än annat.
Kolla vicken Skönhet , åså äju unga försöta de också.
Men imorse varom lite väl gnällia , ådå iställe för ågå ut å fortsätta gräva bestämdevi attvi skulle göra nåt annat så unga fick lite stimulans mot å bara se oss jobba i rabattera.
Vi bestämdeoss för å fråga va som va på G i Skogshydda , å om de ville träffa oss över en kopp kaffe.
Dä visase att Sören va på folkrace å att Lena va ensam å fundera på å åka på marknad , men om vi kom så skulle ho va hemma iställe.
Då tyckteja att de skulle passa om Sanna ville ha lite egenti mä mammasin som ho inte haft på över ett år , åja hadeju lite saker å göra härhemma å kunne ha unga mämä.
Sanna vart jättegla , före va längesen som bara ho o Lena kunne sitta ner å prata , men trodde iallafall att Lena ville träffa småtrollen , såde fick följa mä , de skulleju ändå kunna prata ostört , de små fattarju inte så mycke ju.
Såja vinka avrom å börja mä mitt.
Såhär sågde ut innan ja börja , Evelyn kom efter bara ca en kvart efter att Sanna å unga åkt , åre vaju tur Sanna skulle få ensamtii mä Lena åja skulle få ensamtii mä Evelyn.
Mycke grenar varte å en hel del flyttande på stegen.
Evelyn satt på en utemöbelstol å prata en stunn men kunne te slut inte låta bli å hjälpa te.
Ja vetju attä ä en massa som egentlien ska bort , men ida varte i huvusak å bara ta bort dä somva dött , åre vartju en skapli hög dämä.
 Vet inte omde syns så stor skillnad men devarte iallafall , ånu äreju ännu mer viktit kännsde som åfå arslet ur vangen å elda upp rishögen som legat sen i våras.
Vet inte hur lång tii dä tog , men innan Sanna å unga kom hem så hadeja iallafall hunnemä å ta bort höga från igår också.
 En rikti klippare , TACK för hjälpen Evelyn .
Närja börja märe sista så plocka Evelyn lite äpplen å gick in å gjorde en äppelpaj , men så visarese att ho behövde mjöl te vanilsåsen , sådå messa hon å hörde om Sanna va på G , åre vaho.
Å helt plötslit så kom Kalle åen polare te honom på en snabb visit , å ungefär samtidit så komju Sanna å unga hem.
Å strax efter det så komju Timmy å Susanne å Lhea ,också , sådå varteju nästan fullt på går´n.
Å bara före va sista dan ihop på vår ledihet så savi attvi skulle föllja mä när Evelyn gick å taoss varsin öl på pizzan.
Devart en öl förmej åen cider för Sanna, menvi båda hadeju räkna mä fler , menvi togju inget mer utan räkna ut attvi "spara" ca 120 kr , sådå blire å sätta in det på "Kanariekontot" , hoppas vi kommer iväg ivår igen.
Nu ska Sanna åja bara umgås , å vavi gjort senvi kom hem från pizzerian fårni läsa om imorrn , antarja.
Hejråpåersålängerååå"#!"#"!#!"!#!"#!"!#!"!#