Lörda 29/6 - 13

Heeejjjrrrröööö ö  !!!!! ! ! ! ! !  ! ! ! ! ! !  ! ! !  ! ! ! ! 
Klocka ä 9,18 åre ä 17,3 grader ute å 19,9 grader inne , å än sålänge helt unnerbart bröllopsväder , menre äju tidit än.
Igår varte ingen blogg förja klippte hela gräsmatta mä både lilla å stora gräsklipparn å vart färdi sent , ådå hadeja bjutt in Timmy , Susanne , Lhea å granna på kaffe , ådå varte försent när de hade gått.
Så ida blire rätt många kort åså inte såmycke text kanske , före ä mycke å göra.
Sanna fick sovmorron , ho ha vatt uppe inatt mä Sandy , ho hade gjort en lista på vasom ska göras ida såja ha börja bocka av nu på morron.
Som tur va så stogre skriva blogg som en av punktera.
I förrgår hade Timmy å Susanne storhannla å ville låna frysen igen , såja togren på säckkärra å gick bort mären.
Åreklart attä börja regna precis innan såja fick lov å lägga en press över.
Vi haju haft annons på frysen menre äju ingen som kan bestämmase såja sa attom kunne behållan , daäju bra åha närman storhannlar.
 Ånärvi gick hem komdeju förstås en ännu värr skur , så Ricky fick åka kärra före skulle gå lite fortare.
Å Izabella va mä som fotograf , daäju bra såman kan dokumentera allt, ju.
 Åre visase attja fortfarande får lockar när håre ä blött , tur dä , tänkte på brevbärarn , men ho harju rakt hår ju.
Läste i tininga attom tyckte att de borde va nån slags lag på att festivaler ska boka 50/50 killar å tjejer , tycker bara den diskussionen är lölji .
Deklart de ska boka band som folk vill se å ä beredda å betala för , dä sägerseju självt , sen om daä killar elle tjejer spelarju ingen roll.
Fårom inte betalt för folk inte ä intresserade så blireju konken , fattarom inte dä.
Viktoria brukarju retamä för mitt Mc Donalds M somja har i panna , men den här dan tyckte Evelyn å Sanna attä såg mer ut som ett hjärta , åre äju bättre , även om hamburgare ä gott.
Syskonkärlek , sitta på trappa å äta de förbjudna bären (krusbärskart) ihop, daä gottit.
Ja skulle så gärna sett The Gaslight Anthem i torsdas , men devartju inte så , åså haja inte hitta en enda recension om just dä bande , daäju lite unnlit kanja tycka.
Sen varte lite gungtajm på Solliden , innan Isak fick telefon från en kompis såre vart å gå iväg å leka iställe.
Sanna , Izabella va å hannla unnertiin som Viktoria va på ett jobbcoachmöte i stan.
Små söta troll i grönskan , de sitter i sannlåda , ådär kan de sitta länge iblann , å iblann närman vill attom ska sitta där för en annan har nåt man vill göra , ja då så kandom givetvis inte va där.
Men men , så äreju mä barn.
 Sandy ä sandi.
Konstit dadär attä blir sann överallt , man tycker att fast de ä små borderomju tycka attä ä obehaglit mä sann överallt.
Igår närvi skulle bort på kaffe te Timmy å Susanne så ville inte Sandy sitta i cykelkorgen , dä syns kanske.
Men ett kort hannsju mä iallafall.
Kaffe å wafers på baksida av deras lägenhet/radhus , dä smaka bra.
Devartju lite körit , Sanna hade vart å storhannla ju , åja hade tacka ja te kaffe , å vaja inte visste då vaju att Sanna bestämt mä Mikaela att hon å Malin skulle komma bort så unga kunne leka.
Men daäju bra attä går å messa å senarelägga lite smidit.
Korten kommer visst i lite fel orning , men dahär va i förrgår dåre vart glass te efterätt.
Devaväl mest Evelyn som ville ha dä , kanske fanns dä inte glass på Rodhos , he he , deklart dä gjorde.
 Joorrååå , här äman i full gång mä klipparn , tii togre men fiin varte.
Vaju på gränsen attä behövdes , men ida äreju bröllop å imorron vet manju inte hur dax vi kommer hem å hur mycke man känner för å klippa , såre va likabra å fåre gjort , ju.
Å som sagt efter attja klippt klart , så varte kaffe.
Å Nisse hade mäse en flarra konjak , modell större kan manju lugnt påstå.
Devart å sitta i L-E-C enda te ve elvatiin å prata , deva trevlit.
Å närom gått så tändeja på lite pinnar såre vart lite mys ju.
Nu så skaja upp å prova brallera , hoppas verklien ja kan harom , annars måsteja köpa ett par på väg te kyrka , åre villja verklien inte.
Man skulle nå sin idealvikt åsen behållaren , då kunne manju köpa kläder å inte behöva tänka påre.
Nu vetja inte näreva ja köpte brallera ja ska ha , omdeva närja såg ut såhär , elle omja va smalare elle tjockare.
Ja ja , vi fårväl snart svar på den fråga.
Hejråpåersålängerååå!!!!""!!!"#!"#!"!#"#"!#"!#!!!!!!a