Sönda 31/10 -10

Hejsan! ! ! ! ! ! !

Ida kändeman inte förå göra så mycke efter en sex (HMMM sex hmm) dagars jobbvecka , eller man kändeju för å få saker gjort men inte för å görarom.

Ja hade vaknat tidit å inte kunnat somna om men när Sanna duschat gicko ner å då somnaja om , sen vaknaja te av atto skicka ett sms om att frullen va klar omja va sugen , å de vaja , även på frulle faktis.

Thomas (köttettan) hade också skickat ett sms å väcktme från halvdvalan ja befannme i , han skicka fem i åtta , (tror han inte ställt om te vinterti).

Timmy ringde å fråga omja hade lust å hämta honom å baren han ska sälja så han kunne sätta ihop den i gästis så man kan se huren ser ut.


Annars börja min da mä å plocka iorning å klippa ut mina urklipp mä Springsteen så de kom i skapli dtum orning.
Tänk va, ja ä 44 vårar å samlar på tidningsurklipp om Bruce Springsteen , men de ä inge ja skäms för , de finns ju många hobbies som ä bra mycke märkliare.
Ja ä inne på mitt nionde album nu , åså harja ett album därja sätter in urklipp på sånt som har mä familjen å göra.

Här ä Solliden sett från sidan , ja stog på gästistrappa å tog detta kort.
Ja hjälpte Timmy å skruva ihop baren , de skulle ta tie minuter , sa han , de tog väl en timme ungefär.

Skapli zoom daä på rico då , visst de e suddit men ja står på samma ställe som närja tog de förra kortet.
Tycker fortfarande de e svårt å lärase hur rico funkar , men man får väl fortsätta å "learn by doing".

Nu ida fick ja arselet ur vagnen å plantera om mina (våra) boungavillas så de fick ny fin jord i krukera , hoppas de blir glaaá.
Ja fick lov å sprutarom mä såpvatten eftersom de va nått jä,,,la vitt skadedjur på blommera å blana.
Izabella hadeju namsda igår såja va borta mä ett kort i brevlådan innan ja åkte te jobbe igår morse.

Såvi hade namsdasfika idag närja hade hämtat hem dom , åja tror inte de spelar så stor roll om de vart en da försent, de äväl bara kul å få fira i flera dar.
Serni mina små kex som ja får äta närom annra vräker ise gosaker.
Men de klart , ja blirju då jäv,,,la smal.


Ja man kan ju unnra vare ä i paketetet , trälit å gå te jobbe imorrn när unga har höstlov.

Om ja hade vatt lite mer "gu" så hade ja skrivit manus såhär: värkar i torsdas eftermidda , å närja kommit hem från jobbe vare först lite mat , åsen vare bara å åka in te BB ,å ve elvatin så vare klart å inte nåra komplikationer utan alla mådde bra.
I Fredasmorse togrom de prov åså (om de ä som de va sist) som de skulle , å i fredas eftermidda fickvi åka hem.
Sen hade Sanna åja lörda å sönda själva mä baby såvi lärde kännaren (?lät konstit?) å sen nu ikväll hade vi hämtat resten av halvsyskona.
Då skulleja ha vatt Pappaledi nästa vecka när barna har höstlov , å vi kunne ha vatt ledia alla ihopa samtidit.
Men deklart såna manus gårju inte å skriva , ja de klart de går å skrivarom men de blirju allri så ändå.

Izabella verka tycka OM NAMSDASPRESENTEN (jävlar nu komja mot caps lock knappen , men ja ännrar inte) .

De va visst nån slags klipp å målarbok , därman skulle styla å klä på olika tecknade tjejer.
Izabella gjorde en fin skapelse , å verka som sagt nöjd mä presenten å de äju dä som ä dä viktiaste.
Nu äreju kväller så de ä inte så långt te måndamorron tyvärr.
Nu skaja mysa framför tv:n mä "stor"älsklingen å mina tre minsta älsklingar.
Kramar på er!!!!!!!