Lörda 31/5 - 14

 
Heeeeeeejjjjjjrrrrrröööö ö ö öö ö !  !! ! !! ! !
Klocka ä 12,14 åre ä 15,9 grader ute å 18,7 grader inne , å fast klocka inte ä så mycke så hare hunne mä åva både regnit å solit åså regnit å solit igen , fårväl hoppas på bättre väder i eftermidda kväll iallafall.
Båda vaju ledia ida såre luta åt en lugn å skön morron ,,, ellerrr , just dä devart som vanlit , ja kunne inte sova å gickväl upp ve sjutiin.
 Ve kvart över sju hördeja Ricky på övervåningen , såja sprang upp innan han skulle hinna väcka nån annan.
Åså frågaja om han inte ville att vi två skulle ut ågå te sjön å kolla lite.
Åre villehan , såvi gick genom skogen ner mot sjön , åhan va väldit tyst hemma innan som om han tyckte dä skulle bli spännande å göra nåt ihop , för ja sa om han inte va tyst så vaknaju de annra ådå skulleviju inte kunna smyga iväg.
 Ja uppskattaju åva ensam ågå å prata mycke , åhan uppskatta å kasta småsten i vattne , å kanske lite åva ensam å prata också.
Menre vaju riktit mysit å komma iväg sådär , dels så vare skönt å komma ut + attä äju trevlit å göra nåt bara mä en unge åt gången , dä får bli fler gånger , brorju på vem som vaknar först.
 Där te höger om den röa båten går stigen somvi kom på , ja vet inte hur långt dä kanva rätt över 5-7 hunnra meter kanske , ja ja vet inte.
Tyvärr hareju blitt så snårit å nästan igenväxt efter attom fällt så mycke trän runtomkring , äcklit mä fästingar ju.
 Ja här sattman på brygga åva lite sugen öpå bryggkaffe , men men dä fickju vänta tillsvi kom hem.
Nåra fiskar elle annra vattenlevande djur sågvi inte te , mer än skräddare somja felaktit lärde Ricky attom hette trollsländor , åreklart att det fastna näreva fel.
Så Ricky sa te Sanna attvi sett en massa trollsländor åja tänkte va dukti han ä som kommer ihåg , men så komju Sanna på attäva skräddare han mena , ja ja fårväl rätta te det nästa gång dä blir av attvi går ut å går.
 Å en sak te som han gilla vaju närja visa å kasta nåra småsten på näckrosblana om man kasta en å en så gickde te en gräns , sen så tippa blat ner å släppte av stena åså flöt det upp igen , dä tycktehan va kul.
 Oj oj en del blan såg ut som he he he , ,, , , he ,, ja allså som om deva hoprullade , menajaju.
 Vi hade no tur mä vädre närviva ute , för runt omkringoss så vare molnit , mer mörkt åt en del håll , men vi fick inge regn påoss , men en hel del sol , å Ricky sa attan va som mig , han gilla solen bäst.
Han fråga när hösten kom , men den ville varken han elle ja ha , vi villju ha sommar , ju.
 Åve skogskanten vare visst snigelmöte , deva flera sånahär , åså vare både svart å bruna utan hus , menvi försökte unnvika å trampa på nån.
Sen togvi mä tininga in å lilla Sandy satt å kolla i fönstre närvi kom.
Sanna hade frullen färdi , gott , ja hade gjort kaffet klart innan vi gick men ägg va kokta åså hadeHo gjort en goo tonfiskröra , såre vart en rikti lyxfrulle ju.
 Sandy villeju veta allt vi hade gjort , åja tror attho skulle velat följa mä.
 Bara man inte satt igång nåt nu sårom vaknar tidiare å tidiare bara för åfå följamä ut ågå en sväng.
Menja tror de ä för små förå fatta just detta , dä fårbli somre blir.
 Efter frullen så duscha Sanna unga åsen gickHo iväg å träna , å närHo försvunne så togja mä de två minsta ut , Isak va hos kompis å lekte.
Åså plantera ja blommera som Sanna ville plantera men inte hunne , för varken ida elle imorron finnsde no ti för det.
Menja tror inte Ho vart arger för dä.
 Såhär varte , årom blåa (petunier trorja) va av sån sort som blir ampellika , sårom ska bre utse som bara den enlit trägårsmästarn i Hävla därvi köpterom.
Nu ha Lena vart å hämta de tre små för övernattning så nu skaja duscha å Sanna sminkase åså blire å packa åså geoss av in mot stan för lite trevliheter.
Hejråpåersålängerå!#!#!"!#"!#"!#!"#!"!#"!#"!#!