Tisda 30/9 - 9

 
Heeejjjjjjjjrrrrrröö ö ö ö öö ö öö ö öö ! ! !! ! ! !!
Ida harevatt kanonväder , även omreva på nollan imorse , åre äju konstit mä tanke på attä så sent som igår va 13 grader varmt klocka fem närvi gick upp.
Men sola ha skine åre vatt i stort sett vinnstilla , å eftersom ja provar på å ä arbetslös igen å Sanna ä ledi så fickvi lite gjort ute ida , skönt.
Ricky skulle gå på dagis bara före va "gympa" ida sådå fick Sandy följamä ho också.
Sådå va Sanna åja ensamma "asså från stojia småungar" å kunne för första gången plugga på spanskan ordenklit.
 Vi börja ute när unga kom hem från dagis ( vart hämtade av Sanna allså) åvi börja mä å göra ordenklit rent i poolen å tömma pumpen på rätt sätt.
Sen varte faktis så somja hoppades på i våras , vi bara drog över pressen där dunka fortfarande satt fast , å ingen ramla av såreva bara å fylla ( ja dä kanskere blitt en hel del av dessa dunkar) på mä tyngande vatten.
 Sen börja Sanna bära in grejer i boda å i gästis åja börja elda upp pinnar/ris som ligger överallt på tomten , menja börja mädä som ligger på gräsmatta såja kanske kan klippa allt gräs nästa gång ja klipper.
Ha tänkt å göra dä länge menre ha allri blitt av , men den här "eldkorgen" somvi fått av Pappa å Mamma fungeraju perfekt närman inte vill elda på gräsmatta.
 Unga villeju hjälpa te (ett tag) , å samla pinnar gickju bra , men å lägga på fickrom inte , deva skaplit varmt kanja säga.
Davärsta äju att själva korgen äju inte så stor , såman fickju bryta av pinna hela tiin , men attans va fort dä brann upp ( elle ner) då.
 Sen efter ett tag så kom Sanna ut mä varsin korv mä bröö te lunch , mmmm ja fick en ja också , dä smaka bra , kunneju nästan grillat dom över korgen.
Tror tillåmä attäva ett galler mä som ligger nere i bon , men allt brannju upp så fort åre äju glöö man ska grilla över.
 Orka iallafall å plocka upp å elda alla pinnar som låg nere i slänten , men bakom vita boon liggereju en hel del ådä skaja ta imorrn omja hinner/orkar efter åhavatt i stan å i finspång.
Fasen Hästen låg även ida unner men ha vänt te 1-3 borta mot Timrå , men daäju en period kvar , menja hoppas de går segrande även ur denna match.
Sanna jobbar sista helgen nu i helgen , dä måsteju kännas suveränt efter att ha jobba hela vuxna livet ( allså inte så länge) på såna ställen därHo ha jobbat helg.
Nu äre bara ja som ska se te åfå tag i ett jobb igen.
Hejråpåersålängeråååå!"#!#!"#!"#!"!#"!#"!#!"#!