Lörda 29/9 - 12


Heejjrröööö  ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! ! !! 
Klocka ä 13,08 åre ä 12,1 grader ute å 16,3 inne , deva uppehåll tillsja hämta tininga ve tietiin dåre börja regna sen trorja attä ha regna elle dugga hela tiin , men de görju inge , harju saker å göra inomhus , minst sagt.
Skicka nyss ett sms typ "ALDRIG ; ALDRIG bjuda hem gäster när ja ä ensam hemma" , men deklart haman förbrett lite mer så gåreju bra , men ett tag kändes dä som att ja allri skulle hinna.
Men nu när unga sover lunch så känns de bättre , ja tillåmä ska försökamä på å skriva ett snabbt blogginlägg.
Sanna jobbarju 7-17 såre vart ingen frulle ihop heller ida , men omde går somja vill så ska allt va klart närho kommer hem iallafall.
Ärlit talat , hallå , vem säger vattenkastningsbesvär , förstår om man kom te doktorn å sa det , de skulle no skickamä vidare te nån rörmokare elle nåt.
Just nu haja satt på (?) Ulf Lundells "skilsmässoskiva" allså Den vassa eggen , den ä riktit bra.
Ja ha lyssna på hans nya singel "Är vi lycklia nu" åja tycker den va riktit bra , får hoppas att hela skivan (en dubbel) är lika bra , den kommer 3/10 , nåt åse fram mot.
Ja ja unnrar om det ska stå HIV-läkaren elle antaglien HIF-läktaren , men de haju missat ett på också väl , men , men kul äre iallafall närom skriver så konstit iblann.
Ja tror ja unnrat förr , men finns de inte nån som läser genom allt innan de publiceras , å i så fall skullere va kul å se hure såg ut innan han gjorde sitt jobb , elle kanske en hon , va vet ja.
Otrolit vicken skillnad daä å skriva närman ä ensam mä lite musik , skönt åse attä går å skriva en blogg på en halltimme elle förti minuter.
Man kanju unnra vem som behöver "lära gå stolen mest" men dä ser iallafall roliast ut när han sitter iren å hon går bakom (så gott som hon kan , kanske dumt å kallat gång).
Snart skaja läsa genom receptet på maten ja ska göra åse omja kan förbreda nåt nu unner tiin som unga sover , efterrätten vetja iallafall attja kan förbreda.
Timmy ringde nyss å sa att de vann mot Klockartorpet , åre vaju bra , nu fårvi bara hoppas att de annra resultaten går Reijjmyres väg , de skulle va kul om de kom upp ett pinnhål i seriesystemet  , synn bara att de måste förlitase på annra.
Ja , ja , daä hårda killar dadär , elle inte.
Ja skrevju nyss attä regna , men nu kommer de värdens skur , daäju helt kolsvart (ok rätt överdrivet) .
Synn om Mamma som står i glasmuseét ida , visst ho stårju inne , men fråga ä omde kommer nåt folk näre ä såhär dålit väder.
Just nu äre "en fri man i stan " daä en riktit bra låt faktis.
De som ser stökiast ut just nu äju alla leksaker som ligger överallt , men dä gårju faktis riktit fort å plocka iorning på + att Ricky å Sandy äju hemma ådå äreju leksaker lite överallt , å Thomas å Nettan haju också haft ungar så dä gör no inte dom så mycke.
Men , men man villju iallafall ha´t skaplit tomt på golven.
Igår precis innan Sanna kom hem , då varte gröt för Sandy å flinger , kräm å mjölk för Ricky , åja ä glaa att han iallafall kan äta själver.
Visst man fårju torka både honom å därhan sutte , men dä görja så gärna.
Ida jobbar Sanna på kötte för första gången , åja prata mäna förut ådå verkare som de gick bra , åre vajaju egentlien inte ett dugg förvånad över , hon gör bra ifrånse var ho än ä , ja ha iallafall allri hört motsatsen.
Dahär ä egentlien roliare å konstiare än vare ser ut , Sandy fick tag i hans tallrik ådå så "bannar" han henne.
Åre som ä kul mä dä äju att han gör dä hela tiin när HON gör nåt elle rör nåt som hon inte ska , då ähan blixtsnabbt framme å tittar mä "onda ögon" på henne å säger AJAJ , Pappas elle typ så.
Åre som ä konstit mä dä äju att han själv i nästa sekunn kan göra saker som han vet att han inte ska göra elle röra.
De ä för söta de små liven , ådä äju alla mina ungar , man fårju va lyckli för dä , vettia å söta mä en pappa som varken ä klok elle söt , menja trivs ändå.
Nu ä klocka 13,41 vicket tyder på att ja kan skriva en blogg av den här längden på 33 minuter omja bara sättermä därja får va ifre å går in fört , ja , ja , men de kanju va bra å veta.
Hejråmäerföridaråå!!!!!!""!!"!"!"!"!"!"!"!"""""!!!"!"!""!!"