Månda 29/2 - 16

 
Heeeeeeeeeejjjjjjjjjjrrrrrrr ö ö ö öö ö öö ö ö ! ! ! ! !!! ! ! !!! ! ! !! !! ! ! !
 Imorse så vare - 10 grader närja gick upp ihop mä Sanna.
Ho hadeju iåförsej vatt uppe lite längre , gick upp hallfem å gick bort te gymmet å sprang en hallmil , orka.
Ida blire rätt mycke kort eftersomja ( som hänt för ofta förr) inte vet när lagom är bäst , å bevisa det i lördasnatt igen.
Så igår orkaja inte skriva nån blogg å inte Sanna heller.
 Den här va rätt goo faktis , vi tog varsin unner tiin somvi vänta på att Mamma å Pappa som skulleva barnvakt skulle komma.
 Tittarman noga serman unga nere på grusgången.
Deva efter attvi hämta unga på kalas somja bestämdemä för ågå en inventeringsrunda på ägera.
Veronica hadeju sagt att Steffe ville ha "björknölar" , såj hoppades attä skulle sitta på björka på tomten såhan kom å såga nerom.
Unnra omregår å bluffa å säga attä finns såna knölar på alla trään men attom sitter så attom inte syns förrns han sågat nerom.
Men dä gåran no inte på.
 Sen varteju ågå te Timmy på partty , först kollavi lite närom spela fifa , men sen varte sällskapsspel , dahär va en hemmagjord variant av "galenpanna" , åre va kul.
Sen varte nåt kortspel som gick ut på å dricka en klunk för varje fel man hade, å redan där skulle no ja bara vatt mä som åskådare.
 Man unnrarju va Ellienor säger som Nille inte verkar vilja höra å Timmy serut som han har svårt åta in.
Deva trevlit å rolit.
 Devart prat omremesta , men mycke musik å en hel del hockey vano dä somja va mest involverad i.
 Sen varte avsmakning av rom som Nille hade mäse från Jamaica , allså fifaán va häftit åvart där.
Han visa bilder i telefon åre såg väldit fint ut.
 Ja ja däklart att ja ska smaka å göra bortmä , men  gott vareju .
TACK för i lördas Timmy.
 Sen igår så vareju in te stan förå fira nästa i barnaskaran , då hade Evelyn mottagning.
Unga fick leka mä ballonger somrom även fick mäse varsin hem.
Ja serväl ut så somja mådde ungefär.
 Pappa ha intage bästa platsen i väntan på kaffe.
Justdää , TACK Pappa å Mamma för barvakten i lördas å TACK Pontus för hjälpen.
Evelyns lägenhet går mest i ljusa färger.
 Sandy ser fullifaaán ut , ho haju nylien sett filmen "Upp" å trorväl ho kommer fara iväg uppåt.
Å givetvis kunnerom börja bråka i bilen , förom fickju varsin ballong , å två va blå å en röö , + attäva olika långa snören , sådå kunneromju tjabbla om dä.
Å ändå tappaju Ricky givetvis sin ballong närom kom hem åhan gick ut från bilen , sådå for den iväg.
 Åho som hade kalase , men ho va inte ljust klädd ju , såho syntesju bra i lägenheten.
 Kanonfin tårta hadeho slängt ihop också , som dessutom va väldit goo.
TACK för igår Evelyn.
På hemvägen köptevi mäoss pizza , åja spara halva min till ida , ådä hänner inte alltför ofta kanja säga , men igår hände det.
 Tur dom har Vita Hästar på dagis , för igår togju säsongen snöplit slut för HockeyHästarna.
Som sagt , imorse vare riktit kallt såde fick ta sina skitia vinterkläder så tvättajarom direkt närja hämtatdom istället.
Hoppas bara attom hinner torka till imorron.
Visst serom pigga å glada ut fastän klocka bara ä åtta åre ä askallt.
Hejråpåersålängerå"!#!"#!"#"!"!#"#!"#!"!#"#!"#!"#!