Sönda 31/1 - 16

 
Heeeeeeeeeejjjjjjjjjjjrrrrrrrröö ö ö öö ö öö ö öö ö öö ö ö !  !! ! !! !! ! ! !! ! ! !!
Ida hajaju inte vatt ute än , menre verkar lite kallare igen , hmm , jaja , men så äreju denhär årstiin ju.
Åså äre ändå rätt tidit , menvi ska , elle Sandy ska ha gäster ida såre blir no mest åva inne faktis.
Som tur ä så städajaju av rävärsta i fredas , sådä äju bara å "ytstäda lite" , men dä skaja ta tag i efter bloggen .
Å ida bjurviju "bara" på fika sådå äre inte så mycke mä mat åså.
Ja skrevju inte blogg igår så ida blire lite från fredaskvällen å lördan åså.
 Vårat fredaschill fortsätterju som vanlit även omja blitt arbetslös , ja menar dä sköna mä attä ä freda finnsju ändå kvar.
Sanna å unga kommer hem åvi har en helg mä ledihet för alla framför oss.
Bilden visar även bordsskivan som Timmy gjort te unnerredet som Andreas gjort , sånu äre bara upp teoss själva å lacka nederdelen innan daä helt klart.
TACK Timmy , devart kanonbra.
 Tyckte både ölen å rommen va i "mustigaste" lage , romen va Kapten Morgan , en mörkare typ än vanlit , bild får komma nästa gång somvi dricker ur den flarran.
Eftersomvi skulle på pub/trubadur kväll på gästgifverit så varte lite brått , ådä ä ingen lyckad kombination mä just fredascihll , iallafall inte somja vill ha det.
 Man haju många gånger hört att vitt vin ä en musöppnare , menvi har våran egen , den ä jättebra.
Vi va på en pubafton där "Chris Duraffourd" spela en annan gång å tyckte han va kanonbra , såre va just därför + attäva längesen viva ute å träffa Rejmyrebor , ådä ä allti trevlit.
Izabella va barnvakt åva dä hemma hos Annika så unga fick sova där , devabra , Tack.
 Innan vi gick så blannaja te en bacardirazz mä frusna hallon å ett stänk av fruktsoda , rätt gott faktis.
Sen togvi å gick upp te vita slotte förå lämna unga , Sandy åkte vagn å Ricky gick.
Allt hade gått bra , åja trodde givetvis inte nåt annat.
Men att stressa fram ett schill ä allri bra , så gårdagen vart lite mer slö än vanlit för oss båda , även om Sanna va uppe först å hämta unga.
 Vi satteoss ve Mikaela, Elin å Anna-Karin , sårevart lite kusinträff.
Borde va längst bort från "scen" så efter ett tag så flyttavioss närmre.
Mikaela hade barnen mäsä så de stanna inte så länge , men aillafall sålänge attvi hann prata lite.
 Sanna åja hadeno köpt 2 öl var innan vi kom på å köpa hela krus mä 1,5liter öl , devart lite billiare åva julöl , menre gick ner.
De annra hade äte , menva färdia innan vi kom , annars hadevino väntat mä å ansluta oss te deras bord.
Här äre Elin som häller ur sitt krus.
Närja gick förbi Chris så frågaja omhan kunne spela "Life On Mars" menren kunnehan inte , men efter ett tag hade han leta fram den å spela den på stereon , dä ä service ( elle vaman ska kallat).
 Ja ja ja , iblann harmanju ingen förklaring te vissa bilder , kanske försökerjamä på en selfie(ank)mun elle nåt.
Tyvärr så varte inga kort på Sanna elle på Chris elle på nån annan heller för den delen.
Man kunneju säkert tro attja hade haft en jättejobbarvecka , eftersomja va rätt trött innan vi gick hem ve ettin.
 Glömdeju nästan bort åtamä ungas shill , vi haju börjat mä attom ska få lite av det somvi har också , å inte bara godis.
Men de tycker attä ä gott , fast mörk rom äre inte i deras glas , de fick cola iställe , tror att daä bra mycke bättre.
Sen när gästera ha åkt hemåt igen så skaja no sättamä å söka nåra jobb somja fått tips om , elle ett blire no bara ida , dä annra fårja vänta lite på.
Igår kom Izabella ner en stunn på eftermidda , allti lika trevlit , å även om unga blir VÄÄL uppspelta iblann så haromju kul.
Justdää , hörde i fredas närja gick hem från dagis att en del fågar lagtse te mä vårsånger , trevlit , men antaglien lite för tidit.
Sen sågja en som försökte sno grannens cykel , men han kom inte så långt dåre visase attäva en motionscykel , ju.
Hejråpåersålängerå"!#"!#!"#!#!#!#!!"#!"#!"#!"#!"!#"!!¤%!#!#¤!!"