Lörda 30/11 - 13

 
 
 
 
Heeeeeeejjjjjrrrrröööö öö ö ö ö öö! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Klocka ä 18,03 åre ä -1,5 grader ute å 18,2 grader inne , åre havatt en mulen da ida , men uppehåll iallafall.
Menja havatt iine hela dan å hålle på , ja ja ja gickju ut å hämta tininga imorse , ådå vareju uppehåll också.
Ja såhär ser jacke ut som vart igår närja höll på i köke å Pontus å Ricky satt i soffa , Sandy sprang runt å ingen vet egentlien vaho gjorde , men inte klättra iallafall , menho ramla på rumsborde på nåt sätt iallafall.
Å ärlit så bryddejamä inte såmycke först , eftersomho hela tiin ramlar eller tjuter för nåt ( oftast) när Sanna ä hemma.
Men då kom Viktoria ut määna i köke åsa attho blödde , ådå varte å ropa ner Sanna som va påväg in i duschen.
Devart en träli natt , men nu verkarho inte känna avet.
 Ricky kom å ville attja skulle rita en gubbe ådå gjordeja dä , sen tog han bort den å rita en själv.
Åså visa hanmä åsa attäva Sandy , tycktereva så gullit såja fick lov åta kort.
Sen nu i efterhann komja på att det kanske tillåmä ä jäklit fint för en treåring , ja ja , kul vare iallafall.
 Sen duschaja honom , Sanna hadeju duschat Sandy igår , sådå vare min å Rickys tur åta en dust i duschen , menre gick väldit bra.
Sen va Izabella snäll å lta fram kläder till sina småsyskon såja kunne ägnamä åt maten.
Allså inte äta utan å göra.
 Vet att lite fett bara ä bra  , gott å gör köttet saftiare , menja skar dän dämesta som va mycke iallafall.
Såhär mycke varte på två bitar entrecote somja annvänne te kalopsen ja gjorde.
Å kajera, skatera å kråkera vart iallafall riktit glaaá närja slängde utet på baksida , tog inte många minuter innan deva slut.
 Menre som vart kvar te vår mat va iallafall teräcklit såvi kunne bli mätta .
Åre vatt faktis riktit gott , menre tarju längre tii än man tänktse.
Ja skala potatis somvi hade te också ,åså röbetor , gott.
Sanna fick sätta sista touchen på såsen , skönt närho äntlien kom hem.
Hoppas Homä hittar ett jobb mä ledia kvällar å helger , trivs såbra i Hennes närhet.
 Närja lagt Sandy att sova lunch så fick Ricky sättase å kolla lite tecknat såhan höllse lugn , ådä gillarhan.
Men somni ser så äre inte allti somja tänker på åva konsekvent , jahaju hela tiin menat attä inte blir nån tv omdom inte städar först.
Men men , iblann så tänker man bara på å fårom lugna en stunn.
 Så kom då mina Älskade Föräldrar , de tyckte om maten , bra , åvi tycker om dom , bra där.
Ricky hadeju svårt å få ise maten tyvärr , men Mamma gjorde vaho kunne för å hjälpa te.
Vi hadeju köpt paket te honom som han skulle få te fika efter maten , ådå måste manju äta upp först.
Han harju namnsda ida GRATTIS Anders.
 Men teslut varte iallafall namsdasfika mä ett litet paket te Anders ( Ricky) , å i så lågde en liten bil.
Såhan lase på golve å lekte med den direkt.
Iallafall en liten stunn , åre äju bra atthan verka gilla pakete , unnrar bara omhan fatta varför han ficket.
Pappa å Mamma va snälla å tog mäse zafiran te Steffe som skulle kolla varför motorlampa ha börja lysa helt plötslit.
Menvi behöverju två bilar hela tiin , men på månda äviju ledia sådå skavi hämta bilen efter att vi vatt i kyrkan.
Får hoppas attä visarse attä inte ä nåt alltför dyrt.
 Sandy satt å lekte mä Rickys treårspresent en stunn i soffa å Izabella tog lite kort.
Ser lagom skyldi ut , men han brukar inte bryse såmycke omho lånar saker , iallafall inte för dä mesta.
Men ida varte ett herrans liv ett tag då han plötslit kom på att dadär va dä enda som han ville leka mä just då , fast bara en så kort tii såhan fick lov åta det från henne , åså ho hann börja böla.
Ja ja , de ärju barn.
Nu skaja ha lite lördas kvalitéstii , en grogg , Sanna breve i soffa , åså bägge kvällstininga , å ungfa sittandes å kollandes på "Lassemajas detektivbyrå" , jaa , livet ä härlit för dä mesta.
Här fikas dä för fullt , ja ja ifall deverkar konstit äre förja hade glömt detta kort ålate det nu.
Men nu äre lite julit i köke sen Älskade Sanna bytt gardiner åså.
Men nu skaja iallafall göra dä som stog unner däförra kortet.
Hejråpåersålängerååå"#!"!#"!#"!#!"#!"#!"#"!#"!#"!#