Ska man avslöja sitt svampställe 🤔 här ä mitt 😮😉Tisda 5/8 - 23

Heeeeeeeeeejröööö!  !!  !!
I lördas förmidda kom två av mina döttrar från stan 🏙 Evelyn å Izabella hit förå plocka svamp.🍄
Sandy föllde också mä, deva bara Viktoria av döttra som hade annat förse.😍
Visste inte riktit vart vi skulle åka, 🚙 alla ,elle iallafall de flesta av mina "ställen"  äreju kalhygge på nu.☹️
Å eftersom Sanna 💞 inte ä så förtjust i svamp 🧽 hare 🐇 inte blitt att man (jag 🤓) ä ute å plockar lika ofta som förr.😁
Men faktum ä, att antingen hadevi bara tur, elle så finnsre ovanlit mycke svamp 🍄 iår.😄
För var vi än stanna så hittavi sån svamp somvi va ute efter. 😉
Å tänk 🤔🙄 då omvi skulle känna igen fler svampsorter , då hadere no räckt mä å stanna på första stället.🤗
Men å annra sida vetja inte va som ä gott.😋
Denna "Fjällig Taggsvamp" är ätbar å finns i mängder.🤪
Men den ä inte nåt för mej 🤓, bra till pytt elle att lägga in (som man gör mä sill 🐟 typ) stogre, men för mycke jobb, 🥵 allra helst närman inte vet hur resultatet smakar.🍽
Å denna 🍄 vet ja att nan inte ska äta, men fin ärenju iallafall. 😍
Deva kul , för vi hitta svamp allihopa, även om tjejera❣️ fick dela på mitt å även ge Mamma❤️ å Pappa❤️ av det.🥰
Tyvärr synsre inte lika bra på kort 📷 som i verkligheten hure ä här.🙂
Menreva som ågåin iett stort tält/rum solit 🌞 utanför å mörkt härunder. 🙃
Vildsvina 🐗 hade verklien haft "party" här, deva stora områden somva uppbökade.🫠
Många vill inte avslöja sina bästa svampställen, men mitt är här 🤫 kan ja 😎 avslöja, skogen alltså,  många plockar vid vägkanten, ängar å tillåmä i stans parker.🫢
Denna fingersvamp ä ätli, 😛 åja vet att Mamma❣️ å Pappa ❣️ åt den förr, menja tyckte vi hitta så mycke annan svamp så den fick va.😁
Å tur dä, de hade slutat äta den sa Mamma. 🤩
Tror 🤔 detta attä växer mossa/lavar (elle vare heter) på trään å buskar såhär tyder på att skogen mår bra.🤗
Men dä kanju va helt fel å tvärtom, menja tror ja ha hört 🦻 dä för länge sen.🙂
Också ett utseende, 🤪 ingen aning va för sorts svamp detta ä, men intressant seren iallafall ut.
Inga kort på döttra komja på nu, men närja 😎 frågar brukareju gå bra efter ett tag.😁
Får 🐑 bli bättre på dä helt enkelt. 😍
Skapli knöl på björken, daäväl nån slags sjukdom somren drabbats av.🤒
Åpåtal om sjuk, så hade visst Pontus gärna föllt mä men han va visst sjuk.🤧😷🤒
Kanske blir nån mer tur till svampskogen när alla ä friska alltså.😉
Å denna svamp harväl om möjlit ännu mer konstit utseende.😥
Som sånadär goa 😛 flager  som ligger uppepå nougatglass.🍨
Fast dä äre inte,  , 🙄  trorja,  ja smaka iåförsig inte .😃
Dähär va en gammal svamp,elle upphetsad, ser iallafall ut somren har skägg 👳🏼‍♂️ elle fradga.😉
Men lite fint äre iallafall. 😄
Dä 🦟 ä 🦟 fint 🦟 i 🦟 skogen , 🦟 men 🦟 dä 🦟finnsju 🦟  störningsmoment. 🦟
Men faktis, ja hade mot alla mina principer faktis både långbraller 👖å långärmat.🧥
Menja vart biten ändå.😖
Hejrå 👋, om du gillar dä du läst, gilla ❤️ gärna härnere 👇 Tack 🥰


Kommentera här: